Verksamheten upphörde 2022-12-30 på grund av ägarens pensionering. Hunddagiset drivs vidare i Stockholms hundforums regi.

Hundar på promenad